SOZOS
Biuro
Realizacji
Ochrony
Środowiska

O nas

Firma SOZOS funkcjonuje na rynku od 2001 roku. Jest rozwijającym się przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w obsłudze oraz konsultacjach z zakresu prawa ochrony środowiska. Cechuje nas rzetelność oraz wiedza w zakresie działań, które podejmujemy.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że obowiązujące regulacje z zakresu ochrony środowiska są skomplikowane oraz wymagające. Nasza firma podejmie się wszelkich starań aby umożliwić przedsiębiorcom zaoszczędzenie czasu oraz ułatwić im właściwe funkcjonowanie w zakresie objętym prawem ochrony środowiska.

Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorco!

Pamiętaj, że nie jesteś podmiotem wyłącznie praw, ale również i obowiązków. Przeczytaj poniższe reguły i nie daj się zaskoczyć.

 1. Prowadzenie każdej działalności wiąże się z wprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska, dlatego przed rozpoczęciem inwestycji, sprawdź jakie łączą się z nią wymagania.
 2. Pamiętaj o wymaganych zgłoszeniach, decyzjach lub pozwoleniach przed rozpoczęciem inwestycji.
 3. Sprawdź czy w związku z prowadzoną działalnością musisz uiszczać opłaty za korzystanie ze środowiska.
 4. Pamiętaj o poprawnym wypełnieniu dokumentów sprawozdawczych.
 5. Działaj zgodnie z prawem, ponieważ Nasze Państwo posiada wyspecjalizowane instytucje do kontroli Twojej działalności.
 6. Ignorantia iuris nocet- „nieznajomość prawa szkodzi”, dlatego czytaj ustawy.

Koszty

Należy pamiętać, że prawo to nie matematyka, dlatego każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej konsultacji. W związku z powyższym koszty oferowanych przez nas usługi są dostosowane do wymagań oraz zakresu spraw przedstawionych przez klienta. Możemy jednak zapewnić, że są one konkurencyjne.

Aby zadbać o Państwa wygodę, przed zgłoszeniem się do nas, prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą.

Oferta

Nasze biuro specjalizuje się głównie w konsultacjach z zakresu Prawa Ochrony Środowiska. Oprócz tego oferujemy:

 • Opracowania i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska
 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko wykonywane dla:
  • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  • mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 • Ekologiczne wykonywane dla istniejących obiektów
 • Dokumentacje i operaty będące podstawą uzyskania decyzji:
  • pozwoleń zintegrowanych
  • o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza
  • dopuszczalnego poziomu hałasu
  • pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków
  • uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • Opracowania będące podstawą do funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki odpadami zgodnych z wymaganiami ustawy w tym między innymi:
  • zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania, odzysku, unieszkodliwiania lub zbierania odpadów
  • instrukcje eksploatacji składowisk

Prowadzimy także:

 • Doradztwo ekologiczne przy realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, pośrednictwo w przekazywaniu odpadów specjalistycznym jednostkom zajmującym się ich wykorzystaniem, odzyskiem lub unieszkodliwieniem.
 • Kompleksową obsługę zakładów w zakresie ochrony środowiska uwzględniającą:
  • doradztwo i konsultacje w zakresie aspektów technicznych i prawnych,
  • prowadzenie dokumentacji w zakresie ochrony środowiska,
  • naliczanie opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska,
  • opiniowanie inwestycji pod kątem przepisów z zakresu ochrony środowiska,
  • inne usługi dotyczące ochrony środowiska uzależnione od potrzeb zakładu.

Kontakt

SOZOS Biuro Realizacji Ochrony Środowiska
Adres: ul. Strzelecka 9
41-250 Czeladź
Adres e-mail: sozosbros@gmail.com
Telefony kontaktowe*: 506 144 347, 504 138 277