usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska

BDO Kielce - pomoc i obsługa

Czym jest BDO i kogo dotyczy ?

BDO służy do gromadzenia informacji o odpadach oraz stanowi narzędzie do realizacji obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Obowiązek wpisu do rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • transportują odpady,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • prowadzą sklep lub hurtownię udostępniające klientom torby lub reklamówki foliowe podlegające opłacie recyklingowej,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrz Unii Europejskiej. 
W związku z powyższym, konieczność prowadzenia BDO dotyczy między innymi:
 • sklepów stacjonarnych,
 • sklepów internetowych,
 • firm budowlanych,
 • gabinetów kosmetycznych,
 • producentów i importerów baterii i akumulatorów,
 • producentów i importerów pojazdów (w tym samochodów osobowych, ciągników siodłowych i innych),
 • producentów i importerów opakowań i produktów w opakowaniach,
 • producentów i importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • producentów i importerów olejów i innych środków smarnych,
 • producentów i importerów opon,
 • rolników powyżej 75 ha ziemi,
 • warsztatów samochodowych,
 • zakładów produkcyjnych,
 • prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów,
 • sprzedawców odpadów.

Odpowiednim prowadzeniem BDO powinni zainteresować się przedsiębiorcy prowadzący działalność w powyższym zakresie, w tym również przedsiębiorcy z Kielc.

Jakie obowiązki wiążą się z BDO ?

System BDO służy przede wszystkim do wykonywania następujących działań:

 • prowadzenia ewidencji odpadów przy pomocy karty ewidencji,
 • wystawiania kart przekazania odpadów (KPO),
 • potwierdzania przejęcia odpadów,
 • potwierdzania transportu odpadów,
 • składania corocznych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami,
 • składania corocznych sprawozdań  o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadam
 
Ustawa o odpadach, regulując zasady dotyczące systemu BDO wprowadza szereg obowiązków dla przedsiębiorstw związanych z gospodarowaniem odpadami. Wprowadzenie Bazy Danych o Odpadach ma za zadanie przynosić wymierne korzyści zarówno środowisku, jak i dla samym przedsiębiorcom, którzy dzięki tej bazie mogą zarządzać procesem gospodarowania odpadami i wykazywać prawidłowości prowadzonych procesów.
 
Aby zalogować się do BDO kliknij – TUTAJ
 
Aby dowiedzieć się więcej o obowiązkach dotyczących BDO – PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

Co grozi za brak BDO ?

Sankcje dotyczące BDO regulują przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z której wynika, że:
 1. Za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – należy się kara aresztu albo grzywny
 2. Za brak wniosku o wpis do rejestru/o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodny ze stanem faktycznym – należy się kara aresztu albo grzywny
 3. Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – należy się administracyjna kara pieniężna 1 000 zł – 1 000 000 zł
 4. Za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO – należy się administracyjna kara pieniężna 1 000 zł – 1 000 000 zł
 5. Za transport odpadów bez wpisu do Rejestru-BDO – należy się administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł
 6. Za niedostarczenie odpadów przez transportującego odpady do posiadacza odpadów/miejsca przeznaczenia odpadów, wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów – należy się administracyjna kara pieniężna 1 000 zł – 100 000 zł
Aby dowiedzieć się więcej o możliwości odstąpienia od wymierzenia kary- PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

Pomoc BDO - nasza oferta dla klientów z Kielc

Biuro Realizacji Ochrony Środowiska SOZOS to doświadczeni eksperci, którzy oferują szeroki zakres usług związanych z obsługą BDO. Ich pomoc obejmuje wszelkie aspekty związane zarówno z funkcjonowaniem systemu, jak i bieżącymi wymogami prawnymi dotyczącymi gospodarki odpadami. Współpracując z SOZOS, przedsiębiorstwa mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w zakresie m.in. sporządzania sprawozdań z realizacji obowiązków ochrony środowiska, przygotowywania dokumentacji oraz ewidencjonowania danych o odpadach.

Nasze usługi są ukierunkowane na efektywne oraz rzetelne rozwiązywanie problemów związanych z obowiązkami dotyczącymi BDO.

Oferujemy:

 • Rejestrację podmiotów w BDO,
 • Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów bądź zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie,
 • Prowadzenie ewidencji odpadów lub nadzór nad jej prowadzeniem,
 • Przygotowywanie oraz obsługa kart przekazania odpadów,
 • Przygotowywanie corocznych sprawozdań oraz wniosków o pomoc de minimis,
 • Wyszukiwanie oraz nadzór nad firmami zajmujących się odbiorem i transportem odpadów,
 • Nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odpadami,
 • Pełną obsługę BDO w firmie,
 • Doraźną pomoc merytoryczną dotyczącą BDO.

Pomoc i obsługa BDO w ramach usług Biura Realizacji Ochrony Środowiska SOZOS to kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania odpadami. Dzięki współpracy z ekspertami SOZOS, firmy mogą prowadzić swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz unikać niepotrzebnych sankcji finansowych.

Korzystając z usług obsługi BDO świadczonych przez Biuro Realizacji Ochrony Środowiska SOZOS, przedsiębiorstwa mają możliwość optymalizacji procesów związanych z gospodarką odpadami. Eksperci SOZOS pomagają w identyfikacji obszarów do poprawy oraz wdrażają rozwiązania pozwalające na osiągnięcie większej efektywności i oszczędności.

Zapraszamy do współpracy klientów z całego województwa świętokrzyskiego, w tym także z Kielc.