usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska

Oferta

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw

Oferujemy usługi polegające na pełnej obsłudze Państwa firmy w zakresie ochrony środowiska, w tym przede wszystkim kładąc nacisk na podstawowe zagadnienia regulowane ustawą prawo ochrony środowiska, ustawą o odpadach oraz ustawą prawo wodne.

Oferta jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb klienta, bowiem oprócz zagadnień o charakterze podstawowym, specjalizujemy się w problematyce związanej z:

 • produkcją i wprowadzaniem opakowań (np. palet, kartonów, folii),
 • wprowadzaniem produktów w opakowaniach,
 • sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
 • sprowadzaniem pojazdów,
 • demontażem pojazdów,
 • wprowadzaniem opon,
 • wprowadzaniem olejów,
 • bateriami i akumulatorami,
 • przetwarzaniem odpadów,
 • nawozami,
 • emisją zanieczyszczeń,
 • oraz wiele innych.

Pozwolenia, zezwolenia i decyzje administracyjne

Świadczymy usługi polegające na przygotowaniu dokumentów oraz opracowań (w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych w postaci:

BDO, KOBIZE, rejestry i sprawozdania

Oferujemy usługi związane z powszechnie obowiązującymi rejestrami w postaci Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) oraz Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (inaczej KOBiZE), polegające na:

 • przeprowadzaniu rejestracji podmiotów zobowiązanych do rejestracji w BDO (warto przeczytać),
 • przygotowywaniu wniosków aktualizacyjnych dla wpisu w BDO,
 • przygotowywaniu sprawozdań o odpadach,
 • przygotowywaniu sprawozdań o produktach,
 • sprawowaniu nadzoru nad ewidencją odpadów oraz kartami przekazania odpadów,
 • przygotowywaniu sprawozdań KOBiZE,
 • przygotowywanie informacji o opłatach za korzystanie ze środowiska,
 • obliczaniu opłaty produktowej (warto przeczytać),
 • obliczaniu opłaty recyklingowej.

Opinie, audyty i konsultacje

Nasze usługi są ukierunkowane na efektywne oraz rzetelne wyjaśnienie zagadnień związanych z szeroko pojętym prawem ochrony środowiska zarówno w teorii, jak i w praktyce, dlatego też oferujemy Państwu:

 • konsultacje dotyczące indywidualnych problemów przedstawionych przez klienta,
 • analizę realizowanego lub planowanego przedsięwzięcia pod względem jego zgodności z przepisami prawa,
 • audyt prowadzonej przez Państwa działalności, w tym również oględziny zakładu celem sprawdzenia, czy działają Państwo zgodnie z przepisami prawa,
 • przygotowanie opinii, w której szczegółowo omawiamy oraz rozwiązujemy problem przedstawiony przez klienta,
 • konsultowanie otrzymanych decyzji administracyjnych pod względem ich poprawności oraz wykonalności,
 • pomoc oraz konsultacje przy kontrolach organów administracji,
 • przygotowanie skarg i odwołań od decyzji godzących w słuszny interes klienta.