usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska
Kategorie
Kontrola WIOŚ Opłata środowiskowa Pozwolenie na emisję

Opłata środowiskowa 2024 r. – Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska

Czym jest o sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska ?

Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska lub też po prostu sprawozdanie środowiskowe, to dokument wymagany od przedsiębiorców oraz pozostałych podmiotów, w tym też czasem osób fizycznych, korzystających ze środowiska. Jego celem jest monitorowanie i raportowanie aktywności związanych z emisją generowaną do środowiska.

Sprawozdania weryfikowane są przez organy administracji państwowej oraz są wykorzystywane do sprawdzenia, czy dany podmiot działa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Czego dotyczy sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska ?

W sprawozdaniu o korzystaniu ze środowiska przedkładasz informacje o rodzaju i wielkości emisji, a także o wiążącej się z daną emisją opłacie.

Co do zasady, za korzystanie ze środowiska pobiera się opłatę środowiskową. Twoja działalność podlega opłacie środowiskowej, jeśli powoduje:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na przykład:
  • z kotłowni
  • z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, wędzenie
  • ze spalania paliw w silnikach spalinowych (np. samochodach, narzędziach, maszynach)
  • z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw lub małe zbiorniki do 5000 l )
  • z chowu lub hodowli drobiu
 • emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień
 • składowanie odpadów.

Kto musi złożyć sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska ?

W przypadku przedsiębiorców, sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska musi złożyć każdy, kogo działalność powoduje emisję do środowiska.

Przykłady podmiotów, które muszą złożyć sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska, obejmują:

 • Podmioty, które wykorzystują samochody lub inne pojazdy spalinowe,
 • Podmioty, które spawają,
 • Podmioty, które używają podkładów malarskich, farb bądź lakierów,
 • Podmioty, które używają zmywaczy bądź rozpuszczalników,
 • Stacje benzynowe,
 • Użytkownicy zbiorników na paliwo do 5000 l,
 • Użytkownicy kotłów na paliwo stałe (np. węgiel lub pelet), olej opałowy bądź gaz,
 • Podmioty, które wykorzystują wózki widłowe zasilane gazem,
 • Podmioty, które wykorzystują narzędzia spalinowe np. piły, agregaty itd.

Nie musisz składać sprawozdania, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.

Do kogo należy złożyć sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska?

Złóż wykaz i zapłać należne opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Kiedy należy złożyć sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska ?

Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska składa się do 31 marca  za poprzedni rok kalendarzowy.

W tym terminie należy również zapłacić opłatę środowiskową.

Ile kosztuje sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska ?

Za przyjęcie wykazu informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nie pobiera się opłaty.

Nie musisz płacić za korzystanie ze środowiska, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł.

Dodatkowo, nie musisz składać sprawozdania, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.

Co grozi za brak sprawozdania o korzystaniu ze środowiska ?

Jeśli nie złożyłeś corocznego wykazu, marszałek województwa wyliczy opłatę na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Jeśli nie posiadasz wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, to zapłacisz dodatkowo opłatę podwyższoną o 500%.