usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska
Kategorie
Gospodarowanie odpadami Opłata produktowa Opłata środowiskowa

Opłaty za Opakowania Plastikowe: Przewodnik dla Przedsiębiorców

W ostatnim czasie opakowania plastikowe stały się przedmiotem intensywnej dyskusji z powodu wejścia w życie nowych regulacji prawnych w zakresie opłat za wprowadzanie tych opakowań.

W tym artykule dowiesz się, jakie nowe obowiązki dotyczące opłat za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego wprowadzono oraz czy dotyczą one także twojej działalności gospodarczej.

Kto jest objęty opłatą za opakowania plastikowe ?

Opłatą za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego objęty jest przedsiębiorca, który prowadzi jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane wykonane z tworzyw sztucznych:
– jednorazowe kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka,
– jednorazowe pojemniki na posiłki do bezpośredniego spożycia bez dalszej obróbki, w tym pojemniki na posiłki typu fast food lub napoje lub posiłki, pakowane przez tego przedsiębiorcę w te opakowania.
Do pobrania opłaty jest również obowiązany przedsiębiorca pakujący i oferujący napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych za pomocą urządzenia vendingowego.

Jaka jest stawka opłaty za opakowania plastikowe ?

Stawki opłat za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego wynoszą:

1)           0,20 zł – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek;

2)           0,25 zł – w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest:

a) przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,

b) zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz

c) gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie

– w tym pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Od kiedy należy pobierać opłatę za opakowania plastikowe ?

Opłatę za opakowania z tworzywa sztucznego należy pobierać od 1 stycznia 2024 r.

Opłatę za jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych wykazuje się na paragonie w cenie posiłku lub napoju.

Opłata od jednorazowych opakowań z tworzywa sztucznego powinna zostać uwzględniona w cenie produktu, za który przedsiębiorca otrzyma zapłatę, a tym samym powinna zostać ujęta w podstawie opodatkowania VAT (forma ta może ulec zmianie w zależności od ukształtowania się podejścia organów podatkowych).

Obowiązek zapewnienia opakowań alternatywnych w stosunku do opakowań z tworzywa sztucznego.

Przedsiębiorca wprowadzający jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego jest obowiązany do zapewnienia dostępności opakowań alternatywnych wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne, w tym innych niż tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji, lub dostępności opakowań wielokrotnego użytku.

Obowiązek zapewnienia opakowań alternatywnych obowiązuje od 1 lipca 2024 r.

Opłata za opakowania plastikowe a wpis do BDO

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, którego dotyczą przepisy w zakresie opłat za opakowania jednorazowe z tworzywa sztucznego, powinieneś wykazać ten fakt we wpisie BDO.

W tym celu wypełnić należy dział II tabelę 8 rejestru BDO.

Jeżeli prowadzisz kilka punktów, w których wydawane są jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego, powinieneś wykazać w BDO każde z tych miejsc.

Ewidencja jednorazowych opakowań z tworzywa sztucznego.

Przedsiębiorcy objęci obowiązkami w zakresie pobierania opłaty za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego, są obowiązani do prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w danym roku kalendarzowym.

Przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, prowadzi ewidencję oddzielnie dla poszczególnych jednostek.

Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku pobierania opłaty za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego ?

Za niewywiązywanie się z obowiązków związanych z opłatami za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego grożą przede wszystkim administracyjne kary pieniężnej o znacznej wysokości.

Kto nie pobiera opłaty od użytkownika końcowego nabywającego napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 20 000 zł.

Kto nie zapewnia dostępności opakowań alternatywnych do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 20 000 zł.

Kto nie prowadzi ewidencji podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 20 000 zł.

Co bardzo istotne, ustawodawca wyłączył możliwość stosowania przepisów o odstąpieniu od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w stosunku do ww. kar pieniężnych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie opłat za opakowania z tworzywa sztucznego, skontaktuj się z nami.